Author: admin

Bizden Haberler, Sağlık

Sağlık Sektöründe Kullanılan Otoklav Cihazlar

Otoklav kullanımı nedir?

Otoklav; mikropları dezenfekte yani yok etmek amacıyla laboratuvarda ve ameliyathanelerde kullanılır. Aynı zamanda mikropları yok ettiği için meyve ve sebze konservesi yapımında da daha doğrusu gıda sektöründe ‘de aktif bir şekilde dünya genelinde ve ülkemizde kullanılmaktadır. Otoklav cihazları buhar sterilizasyonunda kullanılır.

Otoklav kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Steril edilecek ürünler otoklav cihazına  yerleştirilirken sıkışık olmamalarına özen gösterilmelidir. Kağıt yüzeyler kağıt, Plastik yüzeyler plastik, bez yüzeyler bezler ile temas halinde olmalıdır. Gevşek  yani sıkışık olmayan yerleşim buharın tüm yüzeylere yerleşimini sağlamak yani güvenli bir steril ortamını oluşturmaktır amaç…

Otoklav basınç nedir?

Buharlı Sterilizasyon

Sağlık Tesislerinde Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Sterilizasyon için mevcut tüm yöntemler arasında, basınç altında doymuş buhar biçimindeki nemli ısı en yaygın olarak kullanılan ve en güvenilir olanıdır. Buhar sterilizasyonu toksik değildir, ucuzdur , hızlı mikrobisidaldir, spor öldürücüdür ve kumaşları hızla ısıtır ve kumaşlara nüfuz eder . Tüm sterilizasyon işlemleri gibi, buharla sterilizasyonun da dişçilik el aletleriyle bağlantılı yağlayıcıların aşınması ve yanması dahil olmak üzere bazı malzemeler üzerinde bazı zararlı etkileri vardır 

Bir otoklavda gerçekleştirilen buhar sterilizasyonunun temel prensibi, her bir parçayı belirtilen süre boyunca gerekli sıcaklık ve basınçta doğrudan buhar temasına maruz bırakmaktır. Bu nedenle, buhar sterilizasyonunun dört parametresi vardır: buhar, basınç, sıcaklık ve süre. Sterilizasyon için ideal buhar, kuru doymuş buhar ve sürüklenen sudur

Basınç, mikroorganizmaları hızla öldürmek için gerekli olan yüksek sıcaklıkları elde etmenin bir yolu olarak hizmet eder. Mikrobisidal aktiviteyi sağlamak için belirli sıcaklıklar elde edilmelidir. İki yaygın buharla sterilize etme sıcaklığı 121°C (250°F) ve 132°C (270°F)’dir. Bu sıcaklıklar (ve diğer yüksek sıcaklıklar) 830 Mikroorganizmaları öldürmek için minimum süre muhafaza edilmelidir. Sarılmış sağlık malzemelerinin sterilizasyonu için tanınan minimum maruz kalma süreleri, yerçekimi deplasmanlı sterilizatörde 121°C’de (250°F) 30 dakika veya bir ön vakum sterilizatöründe 132°C’de (270°F) 4 dakikadır. Sabit sıcaklıklarda sterilizasyon süreleri, öğenin türüne (örneğin, metale karşı kauçuk, plastik, lümenli öğeler), öğenin sarılmış veya açılmamış olmasına ve sterilizatör tipine bağlı olarak değişir.

İki temel tip buhar sterilizatörü (otoklav), yerçekimi deplasmanlı otoklav ve yüksek hızlı ön vakum sterilizatörüdür. İlkinde, buhar sterilizasyon odasının üstünden veya yanlarından içeri alınır ve buhar havadan daha hafif olduğu için, havayı tahliye deliğinden odanın altından dışarı çıkmaya zorlar. Yerçekimi deplasmanlı otoklavlar öncelikle laboratuvar ortamlarını, suyu, farmasötik ürünleri, düzenlemeye tabi tıbbi atıkları ve yüzeyleri doğrudan buhar teması olan gözeneksiz eşyaları işlemek için kullanılır. Yerçekimi deplasmanlı sterilizatörler için, havanın tam olarak atılması nedeniyle gözenekli öğelere nüfuz etme süresi uzar. Bu nokta, 10 libre mikrobiyolojik atığın dekontaminasyonu ile gösterilmiştir.
Yüksek hızlı ön vakum sterilizatörleri, buhar kabul edilmeden önce sterilizasyon odasından havanın çıkarılmasını ve yüklenmesini sağlamak için bir vakum pompası (veya ejektör) ile donatılmış olmaları dışında yerçekimi yer değiştirme sterilizatörlerine benzer. Vakum pompası kullanmanın avantajı, gözenekli yüklere bile neredeyse anında buhar nüfuzunun olmasıdır. Bowie-Dick testi, hava kaçaklarını ve yetersiz hava tahliyesini tespit etmek için kullanılır ve temiz ve önceden hazırlanmış, katlanmış %100 pamuklu cerrahi havlulardan oluşur. Piyasada bulunan Bowie-Dick tipi bir test sayfası paketin ortasına yerleştirilmelidir. Test paketi, sterilizatör rafının ön, alt kısmına, kapının yanına ve tahliyenin üzerine, aksi takdirde boş bir bölmeye yatay olarak yerleştirilmeli ve 134°C’de 3.5 dakika çalıştırılmalıdır. 813, 819 Test, ilk işlenmiş yükten önce, vakumlu tip buhar sterilizatörünün kullanıldığı her gün kullanılır. Hazneden çıkarılmayan hava, buhar temasını engelleyecektir. Bir ön vakum sterilizatöründe vakum sisteminin etkinliğini test etmek için katlanmış cerrahi havlu yığınının yerini almak üzere daha küçük tek kullanımlık test paketleri (veya işlem test cihazları) tasarlanmıştır.

Bu cihazlar “sterilize edilecek ürünü simüle etmek ve sterilizasyon işlemi için tanımlanmış bir zorluk teşkil etmek üzere tasarlanmıştır.”  Yükün temsilcisi olmalı ve yüke yönelik en büyük zorluğu simüle etmelidirler. Test paketinin içindeki tabaka tek tip bir renk değişikliği gösteriyorsa, sterilizatör vakum performansı kabul edilebilir. Sıkışan hava, buharın kimyasal indikatöre ulaşamaması nedeniyle test sayfasında bir noktanın görünmesine neden olacaktır. Sterilizatör Bowie-Dick testini geçemezse, sterilizatör bakım personeli tarafından incelenip Bowie-Dick testini geçene kadar sterilizatörü kullanmayın.

Buhar sterilizasyonundaki diğer bir tasarım, bir buhar yıkama ve atmosfer basıncının üzerinde bir basınç darbesini art arda değiştirerek havayı hızla uzaklaştıran bir buhar yıkama basınçlı darbe prosesidir. Hava, ön vakum sterilizatöründe olduğu gibi yükten hızla çıkarılır, ancak sterilizasyon odasındaki buhar her zaman atmosfer basıncının üzerinde olduğundan hava sızıntıları bu işlemi etkilemez. Tipik sterilizasyon sıcaklıkları ve süreleri, gözenekli yükler ve aletler için 3 ila 4 dakikalık maruz kalma süresiyle 132°C ila 135°C’dir.

Diğer sterilizasyon sistemleri gibi, buhar döngüsü de mekanik, kimyasal ve biyolojik monitörlerle izlenir. Buhar sterilizatörleri genellikle sıcaklık, sıcaklıktaki süre ve basınç ölçülerek bir çıktı (veya grafiksel olarak) kullanılarak izlenir. Tipik olarak, kimyasal göstergeler, sıcaklığı veya süreyi ve sıcaklığı izlemek için dışarıya yapıştırılır ve pakete dahil edilir. Buhar sterilizasyonunun etkinliği, Geobacillus stearothermophilus  (eski adıyla  Bacillus stearothermophilus ) sporlarını içeren biyolojik bir indikatör ile izlenir   Pozitif spor testi sonuçları nispeten nadir bir olaydır  838  ve operatör hatasına, yetersiz buhar dağıtımına atfedilebilir, veya ekipman arızası.

Portatif (masa üstü) buhar sterilizatörleri ayakta tedavi, diş hekimliği ve kırsal kliniklerde kullanılmaktadır.  Bu sterilizatörler, hipodermik şırıngalar ve iğneler ve dişçilik aletleri gibi küçük aletler için tasarlanmıştır. Sterilizatörün sterilizasyonu sağlamak için gerekli fiziksel parametrelere ulaşma yeteneği mekanik, kimyasal ve biyolojik göstergelerle izlenmelidir.
Sağlık

Tıbbi Cihaz İmalatı

İlk olarak sizlere tıbbi cihaz nedir ? bundan bahselim…

Tıbbi cihaz, üreticisi tarafından özellikle teşhis veya terapötik amaçlı kullanılmak üzere tasarlanan ve doğru uygulanması için gerekli olan yazılım da dahil olmak üzere, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılan herhangi bir cihaz, alet, yazılım, materyal veya başka bir üründür.

Tıbbi Cihazlar Medikal sektörün en önemli üretim sektöründe yer almaktadır. Sağlık sektöründe tıbbi cihaz kavramında bir çok malzeme yer edinmektedir.

Bizler Rst Medikal olarak Otoklav, Basınçlı Buhar sterilizasyonu, Pass box, Hidrojen peroksit, tıbbi atık malzemeleri, pharma otoklav, Fumugasyon chamber, Vhp Decontaminasyon bir çok alanda faaliyet göstermektedir.

Sağlık

Otoklav Cihazları Ne işe Yarar ?

Otoklav Cihazları Ne işe Yarar ?

Otoklavlar 100°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yürütülen tüm ısıl işlemler, otoklav adı verilen ve atmosferik basınç üzerindeki basınçta çalışan kapalı düzenlerde gerçekleştirilebilir.Diğer bir deyimle, bu gıdaların dayanıklı duruma getirilmeleri ancak, otoklavlarda sterilize edilmeleri ile sağlanabilmektedir.

Otoklavlarda 100°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, içindeki suyun yüzeyine yapılan buhar basıncının artırılması ve böylece suyun kaynama noktasının yükseltilmesiyle sağlanmaktadır. Otoklava verilen buharla, otoklav içindeki su önce ısınır ve daha sonra oluşan buhar içeride hapsedilerek, basınç yükselir. Şu halde otoklav basıncı ile (doymuş buhar basıncı) sıcaklık arasında belli bir ilişki vardır. Buna göre otoklav basıncının ölçülmesiyle otoklav sıcaklığı da saptanabilir.

Konserve Endüstrisinde Kullanılan Otaklavlar Konserve endüstrisinde kullanılan otoklavlar sterilizasyon sırasında uygulanan basınç açısından genellikle  normal otoklavlar, basınçlı soğutmalı normal otoklavlar ve  yüksek basınçlı otoklavlar  olmak üzere sınıflandırılmaktadırlar.

Yapılarına göre ise yatık ve dik otoklav olarak gruplandırılırlar.  Ayrıca çalışma şekillerine göre, sürekli ve kesik çalışan otoklavlar veya sabit ve döner otoklavlar gibi çeşitli gruplar ayrılabilmektedirler.

Otoklavlarda ısıtma ortamı olarak doğrudan buhar veya su kullanılır. Her iki uygulamanın yararlı yönleri vardır. Örneğin ısıtma ortamı olarak su kullanılması halinde, otoklav içinde ısı iletimini engelleyen hava paketlerinin oluşumu söz konusu değildir. Buna karşın ısıtma ortamı olarak buhar kullanılması, otoklavda suyun ayrıca ısıtılması zorunluluğunu ortadan kaldırdığından bu uygulamada daha az enerji harcanır, yani daha ekonomiktir.

Normal otoklavlar  Meyve ve sebze konserveleri üretiminde normal dik otoklavlar yaygın olmamakla beraber hala kullanılmaktadır. Bu otoklavların yapıları basit olup 1.5 atü basınca dayanıklı, ağzı sızdırmaz nitelikte kapanabilen silindirik bir kazan şeklindedir.  Normal otoklavlarda sterilizasyon sırasında kutu çeperlerine etki eden basınç (etkili basınç PE) kutu içeriğinin ve tepe boşluğundaki havanın ısınmasıyla ortaya çıkan hacim artışının oluşturduğu “kutu içi basıncı” (PK) ile, otoklavın içindeki buhardan kaynaklanan “otoklav basıncı”nın etkisiyle kutuların içten dışa doğru zorlanarak kenet yerlerinin açılmasını önler.  Bu otoklavlarda sterilizasyonda otoklav basıncının (PO) sabit kalmasına karşın, kutu içeriğinin sıcaklığı arttıkça, kutu iç basıncı da yavaş yavaş artar. Buna bağlı olarak da etkili basınç (PE) ısıl işlem süresinin sonuna kadar sürekli olarak artar.

Normal otoklavlar  Eğer soğutma sırasında, otoklavdaki buharın birden dışarı bırakılması veya yoğuşturulması gibi yollarla, otoklav basıncı (PO) hızla azaltılırsa, konserve kabının hızla soğuyarak buna uyabilmesi olanaksız olduğundan, kabın iç basıncı (PK) yüksek kalır ve buna bağlı olarak etkili basınç (PE) hızla yüksek bir değere ulaşır. Etkili basınç, konserve kabını içten dışa doğru zorlayan basınç olduğuna göre tanımlanan bu durumun en hafif sonucu, kutunun yalancı bombaj oluşturmasıdır. Ancak belli kritik bir değere ulaşan etkili basınç, kutuda kenedin zorlanmasına ve nihayet sızıntıya, yani hermetik kapatmanın bozulmasına neden olur. Şu halde normal otoklavlarda sterilizasyon sonunda uygulanan soğutma, bu açıdan da son derece önemli bir aşama olup, soğutma boyunca etkili basıncın (PE) belli bir düzeyi aşmaması için her türlü önlem alınmalıdır.

Normal otoklavlarda sterilizasyon sürecinde basınç değişimi

Basınçlı soğutmalı normal otoklar Bu otoklavlarda, soğutma sırasında ısıtma aşamasındaki gibi yeterli bir otoklav basıncı egemendir. Bu basınç ısıl işlem sırasındaki basınca eşit düzeydedir. Otoklavda kalış süresi tamamlanınca, kapları soğutma amacıyla otoklava genellikle otoklavın alt kısmından yaklaşık 2.5 atu’lük bir basınçla soğutma suyu verilir. Otoklavdaki sıcak su ise, sterilizasyon sırasında uygulanan otoklav basıncından biraz yüksek bir basınçla açılan bir ventille dışarı çıkar.

Basınçlı soğutmalı normal otoklav  Bu yolla otoklav basıncı, sterilizasyon sırasındaki basınç düzeyinde hatta biraz daha yüksek düzeyde tutulabilmektedir (Şekil 2.10). Şekilde de görüldüğü gibi etkili basınç (PE), diğer normal otoklavlarda olduğu gibi bir zirve göstermemektedir. Ancak burada, eğer kap içeriği soğuk su ile aşırı bir hızla soğutulursa, bu defa kutu içinde negatif bir etkili basınç oluşmaktadır. Diğer bir deyimle kutularda vakum oluşmaktadır. Bu durum özellikle büyük boy kutularda içe çökmelere neden olduğundan bunu önlemek amacıyla, soğutmanın ikinci devresi basınçsız olarak sürdürülmelidir. Basınçlı soğutmalı otoklavlarda sterilizasyon sürecinde basınç değişimi Yüksek basınçlı otoklavlar Özellikle cam kaplar, büyük boyutlu teneke kutular, alüminyum ve sentetik materyalden yapılmış konserve kaplarındaki gıdaların sterilize edilmesi amacıyla yüksek basınçlı soğutmalı otoklavlar kullanılmaktadır.

Bu otoklavların basınçlı soğutmalı otoklavlardan farkları, ısıl işlem sırasında otoklavda, doymuş buhar basıncına (Pt) bağımlı olmaksızın hava yardımıyla yüksek bir otoklav basıncı (PO) sağlamalarıdır. Böylece “kutu iç basıncı” (PK) dengelenebilmekte ve kullanılan konserve kabının dayanabildiği etkili basınç sınırı aşılmamaktadır. Yüksek basınçlı otoklavlarda sterilizasyon sürecinde basınç değişimi Döner otoklavlar Konserve kapları sterilizasyon sırasında otoklav içinde hareket ederse yani, kap içeriğinin bir ölçüde çalkalanması sağlanırsa, ısı iletimi kolaylaşmaktadır. Bunu sağlayan otoklavlara “döner otoklavlar” denir. Isıl işlem sırasında hareketsiz otoklavlarda sıvı ve yarı sıvı gıdaların sterilizasyonunda ısı iletimi esas olarak konveksiyon ile gerçekleşir. Eğer konserve kabı içinde katı parçacıklar bulunuyorsa, ısı iletimi önemli ölçüde engellenir.

Bu gıdalarda ısı iletimi konveksiyon ve kondüksiyon yoluyla sağlandığından ısının soğuk noktaya iletimi güçleşir ve uzun zaman alır. Diğer taraftan ürün fazla pişerek yapısı yumuşar. Döner otoklavlarda dönmekte olan, konserve kabı ile dolu olan otoklav sepetidir. Böylece sepetin dönüşü ile, sepette bulunan kutular da, bulundukları konuma bağlı olarak dönmekte, ve bu sırada içeriklerinde ısı iletimini hızlandıran bir hareket olmaktadır.

Döner otoklavlar  Döner otoklavlar, aşağıda belirtilen yararları nedeniyle, birçok konserve çeşitlerinin sterilizasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.  Öncelikle yarı sıvı ve ısıya karşı duyarlı gıdalarda, kutu duvarına yapışma, aşırı pişme ve yanma gibi olumsuzluklar belirmeksizin 130°C, hatta 138°C gibi yüksek sıcaklıklarda sterilizasyon uygulama olanağı doğmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda kısa sürede yürütülebilen sterilizasyon ile, gıdanın duyusal nitelikleri daha iyi korunabilmektedir.

Diğer taraftan, kutu içeriğine verilen hareket nedeniyle ısı aktarımı hızlandığından soğuk nokta, istenilen sıcaklığa kısa zamanda ulaşabilmekte, böylece sterilizasyon süresi kısalmaktadır. Döner otoklavlar Aynı şekilde, yüksek viskoziteli gıdalar, yarı sıvı gıdalar (ezme halindeki gıdalar) ve katı haldeki gıdalar, döner otoklavların yardımıyla büyük konserve kutularında dahi kolaylıkla sterilize edilebilmektedir.

otoklav

otoklav

Bunun gibi bazı yağlı ürünlerde, özellikle et ürünlerinde gerek sterilizasyon ve gerek soğutma sırasındaki dönmenin oluşturduğu çalkalanma etkisiyle, konserve kutusu içinde tam bir homojenizasyon sağlanmakta ve örneğin sabit otoklavlarda olduğu gibi, bu tip konservelerde üstte bir yağ tabakasının oluşumu önlenmektedir. Genel olarak aşırı viskoz ürünlerde rotasyon hızı daha yavaş (yaklaşık 10 devir/dak) sıvı gıdalarda daha hızlı (yaklaşık 30-50 devir/dak) olmalıdır.

Döner otoklavlarda ısıl işlem sırasında kap içinde tepe boşluğunun yeri sürekli değişir . Döner otoklavda ısıl işlem sırasında tepe boşluğunun kap içindeki yeri gıda tepe boşluğu rotasyon Sürekli çalışan otoklavlar  Buraya kadar tanımlanan otoklavlarda ürün ancak partiler halinde sterilize edilebilmekte yani, konserve kapları genellikle özel sepetler içinde otoklava yerleştirilmekte, sterilizasyon ve soğutma işleminden sonra sepetler tekrar dışarı alınmaktadır. Küçük ve orta kapasiteli ve aynı zamanda değişik özellikte ürün işleyen fabrikalar için kesikli çalışan bu otoklavlar uygun olduğu halde, büyük kapasiteli ve devamlı aynı sterilizasyon koşulları gerektiren ürünler işleyen fabrikalarda, sürekli çalışan otoklavlar kullanılmaktadır.

Sürekli çalışan otoklavlar  Kesikli çalışan otoklavlarda, otoklavın doldurulup boşaltılması zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca dolduruldukları ve havası uzaklaştırıldıktan sonra hemen kapatılmış kutuların sterilizasyondan önce bekletilmeleri, sıcak olan ve sıcak olmasında yararlar bulunan bu kutuların tekrar soğumalarına neden olduğu gibi, bekleme süresi uzatılacak olursa, bu ürünlerde termofil bakterilerin neden olduğu “ısıl işlem öncesi mikrobiyolojik bozulmalar” (ekşimeler) ortaya çıkabilmektedir.

Bunun yanında işletmede daha az insan gücüne gereksinim duyulması ve sterilizasyon koşullarının sürekli standart bir şekilde sağlanabilmesi açısından, bazı büyük kapasiteli işletmelerde sürekli çalışan otoklavlar tercih edilmektedir. Sürekli çalışan otoklavlar  Yukarıda belirtilen olumlu özellikler yanında sürekli çalışan otoklavların kesik çalışan otoklavlara göre diğer bazı üstünlükleri de bulunmaktadır. Örneğin, sürekli çalışan otoklavlar işletmede zaman ve yer tasarrufuna olanak vermekte ve ayrıca bunların ısıtılıp tekrar soğutulmaları gibi işlemler gerekmediğinden, sterilizasyonda buhar gereksinimi de azalmaktadır.

Hidrostatik otoklavlar (Sterilizatörler)  Döner tip sürekli otoklavların bazı çalışma zorluklarını gidermek amacıyla hidrostatik otoklavlar geliştirilmiştir. Bu otoklavların orta kısmında Şekilde de görüldüğü gibi bir buhar bölmesi bulunmaktadır. Bu bölmede buharın basıncı, her iki tarafta bulunan su sütunlarının basınçları ile ayarlanmakta ve dengede tutulmaktadır. Su sütunlarının yüksekliği, buhar bölmesindeki buhar basıncına yani, sterilizasyonda uygulanacak sıcaklıklara bağlı olup, su sütunlarının yüksekliği değiştirilerek sterilizasyon sıcaklığı 100-121°C’ler arasında ayarlanabilmektedir.

Hidrostatik otoklavların diğer otoklavlara göre bazı üstünlükleri vardır. Örneğin bu otoklavlar dış koşullardan etkilenmeyecek şekilde yapıldıklarından, işletme dışına yerleştirilebilirler.  Diğer taraftan hidrostatik otoklavlarda enerjiden geniş ölçüde tasarruf sağlanabilmektedir. Sürekli hidrostatik otoklavın çalışma ilkesi 93o 82 C oC 115- 129oC 110- 127oC 107- 118oC Ön Isıtma Buhar bölmesi Hava Soğutma Su püskürtme Soğutma Banyosu Konserve Boşaltma Konserve Yükleme Alçalma Bölümü Yükselme Bölümü Hidrosta tik Bas ınç C A D F E G K Alev sterilizatörleri  Sürekli çalışan otoklavların bazı tiplerinde ısıtma ortamı olarak su ve buhar kullanılmaz. Bunlara örnek olarak “alev sterilizatörleri” verilebilir. Bu sterilizatörler ancak, belirli ve sınırlı amaçlar için uygundur. Yatırım giderleri fazla değildir. Ayrıca otoklav kapasiteleri buhar kazanı kapasitesine bağımlı değildir. Kutuların ısınma süreleri, alev sterilizasyonunda çok kısaltılabilmekte ve bu yüzden belli ürünlerde daha üstün kalitede konserve üretilebilmektedir.

Buna karşın bu otoklavların bazı önemli sakıncaları vardır. Örneğin sterilizasyon normal atmosfer basıncında yürütüldüğünden, kutular kuvvetli bir iç basıncın etkisinde kalmakta ve bu şekilde sterilize edilmiş kutularda fazla oranda sızıntı ortaya çıkabilmektedir. Bunu önlemek amacıyla, kutu içinde daha önceki işlemlerle oluşturulan vakum daha da artırılmalı ve kutu tabanları daha kalın tenekeden yapılmalıdır.

Alev sterilizatörleri

Alev sterilizatörleri, konveksiyon yoluyla ısı iletimi sağlanan ürünlerde yanma ve kutu çeperlerinde yapışmaya neden olmamaktadır. Buna karşın kondüksiyonla ısınan ürünler için bu düzenler uygun değildir. Sebze ve mantar konservelerinin sterilizasyonu amacıyla alev sterilizatörlerin kullanılmasında sıcak dolum yapılmış ve tepe boşluğu havası iyice alınmış kutular, önce bir buhar bölmesinden geçirilerek 95°C ye kadar bir ön ısıtmaya tabi tutulurlar. Daha sonra yaklaşık 1200°C’deki alev tüneline sürülen kutuların soğuk noktaları, adeta bir anda istenen dereceye ulaşmaktadır.

Aseptik Konservecilik  Konserve üretiminde, bir taraftan istenen düzeyde steriliteye ulaşırken, diğer taraftan gıdanın, ısıdan en düşük düzeyde etkilenmesi ve böylece kalitenin üst düzeyde muhafaza edilmesi amaç edinilmektedir. Ancak kap içerisine konmuş gıdanın ısıtılmasında ve daha sonra soğutulmasında ısı iletiminin kötü oluşu, yukarıda tanımlanmış olan amaca ulaşmayı zorlaştırmakta ve sınırlamaktadır. İşte bu nedenle, gıdanın konserve kabına konmadan önce ısıtılması ve soğutulması yöntemi, kap içerisinde ısıtmanın getirdiği olumsuzlukların aşılmasında bir seçenek olarak belirmektedir.

Aseptik konserveciliğin temel ilkesi; gıda maddesi, yüksek sıcaklıkta kısa süreli bir ısıl işlemle sterilize edilmekte, steril koşullarda hızla soğutulmakta ve sterilize edilip soğutulmuş kaplara, steril koşullarda doldurulduktan sonra, steril kapaklarla hermetik olarak kapatmaktır. Böylece otoklavda sterilizasyon ve soğutma işlemi ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Aseptik Konservecilik Aseptik konserveciliğin yukarıda tanımlanmış bulunan ilkesine göre, bir aseptik sistemin başlıca 4 üniteden oluşabileceği görülmektedir. Bunlar ;

a) ürünün ısıtılıp belli bir süre sıcak tutulduktan sonra soğutulduğu sterilizasyon ünitesi,
b) konserve kabı ve kapağının kızgın buharla sterilize edildiği ünite,
c) steril soğuk ürünün steril soğuk kaplara doldurulduğu doldurma ünitesi
d) doldurulmuş kapların steril kapaklarla aseptik koşullarda hermetikli olarak kapatıldığı kapatma ünitesidir. Aseptik konservecilik kesiksiz olarak sürdürülmesi gereken bir işlem olduğundan her ünitenin senkronize bir birim halinde çalışması gerekir.
Aseptik Konservecilik
Aseptik konservecilikte de en önemli işlem ürünün yüksek sıcaklıklarda hızla ısıtılarak sterilize edilmesi ve sonra hızla soğutulmasıdır.  Bu amaçla tubular fakat çoğunlukla plakalı veya kazıyıcılı ısı değiştiricilerden yararlanılır.  Buna göre, aseptik konserveciliğin uygulanma alanının, sadece akışkan nitelikli gıdalarla sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Gerçekten aseptik konservecilik halen meyve-sebze suları ve püreleri, soslar, çorbalar ve çeşitli süt ürünleri gibi akışkan ürünlerde uygulanmaktadır.

Bizden Haberler, Sağlık

Otoklav (Buharlı Sterlizasyon) Çalıştırılması

Otoklav yüksek basınçlara dayanıklı çift yada tek kapılı paslanmaz çeliklerden üretilen, kare , silindirik, dikdörtgen ve istediğiniz litre bazında özel koşullarda üretilen tıbbi cihazlar olarak adlandırılmaktadır. Otoklav cihazları kendi içlerinde insan sağlığı, hayvan sağlığı gibi bir çok önemli tıp alanında kullanılan ürünlerin sterilizasyonu için kullanılmaktadır.

OTOKLAV

Otoklav ile sterilizasyonda sıcaklık, nem uygulama süresi ve basınç sterilizasyon işlemini etkiler. 121°C için 1 atmosfer basınç altında ön vakumlu ~10-20 dakika (ön vakumsuz ~20-45 dakika) veya 134°C için 2 atmosfer basınçta ön vakumlu ~4-5 dakika sterilizasyon için yeterlidir.

Otoklav ‘ın çalıştırılması

• Otoklavda yeterli miktarda suyun bulunması önemlidir. Kazan taşı oluşmaması için saf su ya da deiyonize su konulmalıdır.
• Kapak sıkıca kapatıldıktan sonra hava boşaltma musluğu açılır ve otoklav ısıtıcısı çalıştırılır. Termostatlı otoklavlarda termostat istenilen dereceye ayarlanır.
• Su ısındıkça boşaltma hava musluğundan önce hava sonra hava ile karışık buhar ve en son saf buhar çıkar.
• Ön vakumlu otoklavlarda otoklavın içindeki hava ön vakumla boşaltıldıktan sonra ortama doymuş buhar verilir.
• Saf buhar çıkmaya başlayınca musluk kapatılır ve basınç ayar subabı istenilen basınca ayarlanır. Musluğun erken ya da geç kapatılması sterilizasyon işlemi ya da sterillenecek malzemeler       üzerinde olumsuz etki yapar.
• Musluk kapatılınca basınç ve sıcaklık yükselmeye başlar. Sterilizasyon süresi sıcaklık ve basınç istenilen dereceye ulaştıktan sonra başlatılır.
• Otoklav ile sterillemede 121°C’de (1 kg/cm2 manometre basıncında) 15-20 dakika, 115°C’de (0.5 kg/cm2 manometre basıncında) 30 dakika, flaş otoklavlarda 134°C’de (2 kg/cm2 manometre basıncında) üç-dört dakikalık süre yeterlidir.
• Süre tamamlandığında ısıtıcı kapatılır. Kapak ve hava boşaltma musluğu birden açılmaz. Aniden açılması durumunda basınç birden düşeceği için yüksek sıcaklık ve basınç altında durgun duran sıvılar kaynayarak taşarlar ve sterillikleri bozulur.
• Manometre basıncı sıfıra düşünce önce hava boşaltma musluğu sonra kapak açılır. İçindekiler soğuyunca boşaltılır.

Otoklav kullanılırken dikkat edilecekler:

1. Cihazın kontrolü,
2. Maruziyet kontrolü,
3. Yük kontrolü,
4. Bohça içi kontrol,
5. Kayıt sistemi.
Otoklav Cihazın kontrolü amacıyla cihaz üzerinde bulunan göstergeler kullanılır.
Bu şekilde zaman, sıcaklık, buhar basıncı ve bağıl nem personel tarafından takip edilebilir. İşlemler öncesinde bu göstergelerin çalışma durumlarının kontrol edilmesi ve belli aralıklarla teknik servisin bakım vermesi validasyonlarının kontrollerinin yapılması gereklidir. Bu göstergeler sterilizasyon işlemi için gereken değerleri ayarlamaya yarar. Ancak sterilizasyonun etkinliği açısından taşıdığı anlam oldukça sınırlıdır. Zira uygulanan işlemin steril edilecek malzemeye ne oranda yansıdığı konusunda bilgi vermezler. Bu amaçla kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılır.

 

Sağlık

STERİLİZASYON TERMİNOLOJİSİ

STERİLİZASYON TERMİNOLOJİSİ

Söz konusu sterilizasyon olduğunda birçok terim kullanılmakta ve karıştırılmaktadır. Bu noktada aşağıdaki tanımların daha açıklayıcı olacağını düşünmekteyiz.

Sterilizasyon: Ortamdaki tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve formdaki halinin yok edilmesidir.

Antisepsi: Canlı doku üzerinde bulunan, hastalığa neden olabilecek mikroorganizmaların öldürülmesidir.

Antiseptik: Antisepsi işleminde kullanılan kimyasallardır.

Dezenfeksiyon: Canlı ortamdaki mikroorganizmaları hastalığa neden olmayacak kadar azaltmaktadır.

Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasallardır.

Germisid: Hem canlı hem cansız dokuya uygulanabilen kimyasallardır.

DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

Yüksek düzey, orta düzey ve düşük düzey olmak üzere 3’e ayrılır.

Yüksek düzey: Bazı mikroorganizmaların spor formlarını da içeren, genel kapsamlı bir dezenfeksiyon yöntemidir.

Orta düşey: Bakteri, mikrobakteri, virusler ve mantarlar üzerinde etkilidir.

Düşük düzey: Zayıf virusler, mantarlar ve vegetatif bakteriler üzerinde etkilidir.

DEZENFEKTAN TÜRLERİ

KULLANIM ŞEKLİ MİKROBİSİDAL ETKİNLİK
YÜKSEK DÜZEY KİMYASAL STERİLAN SPORİSİDAL
ORTA DÜZEY GENEL AMAÇLI DEZENFEKTANLAR TÜBERKÜLOSİDAL
DÜŞÜK DÜZEY FUNGİSİDAL

 

Bizden Haberler, Sağlık

RST MEDİKAL RUSYA’DAKİ ULUSLARARASI SAĞLIK FUARINDA TÜRKİYE TEMSİLCİLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI.

RUSSIAN HEALTH CARE WEEK / INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL FORUM ZDRAVOOKHRANENİYE 2021

RST Medikal, Rusya’da düzenlenecek olan Uluslararası Sağlık Forumu’na Türkiye’den katılacak 10 firmadan biri oldu. Kendi alanımızda Türkiye’yi temsil edecek tek firma olduk. Tıp alanındaki Birçok ülkede yapılan Bilim ve Teknoloji çalışmalarının sonuçları, 6-10 Aralık 2021 tarihlerinde Moskova, Rusya’daki EXPOCENTRE Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek olan 2021 Rusya Sağlık Haftası’nda özetlenecektir. Üretim, tasarım ve kalite yönetim süreçleri de dahil olmak üzere tüm süreçlerinin firmamıza ait olduğu %100 yerli üretim olan PHARMA otoklav cihazımızla ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz.

 

 

Bizden Haberler

Autocalve

Autoclave

Autoclave türkçe adıyla otoklav kelimesiyle denk gelmektedir.  Autoclave kelimesinin tanıtımı yapmak bu kısımda doğru olmayacaktır, ama yoğun yurtdışı talepleri doğrultusunda türkçe sayfamızda autoclave (otoklav) kelimesinin açıklamasını yapma mecburiyeti doğmuştur.

Autocalve Türkçe anlamıyla ?

Bir otoklav ile ilgili olarak yüksek sıcaklık ve basıncı gerektiren endüstriyel ve bilimsel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir makinedir. Otoklavlar tıbbi uygulamalarda sterilizasyon gerçekleştirmek için, kimya endüstrisinde kaplamaları kürlemek , kauçuğu vulkanize etmek ve hidrotermal sentez için kullanılır . Endüstriyel otoklavlar özellikle kompozit üretiminde kullanılmaktadır.

Otoklav Kullanımı

Otoklavlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon için fiziksel bir yöntem sağlar. Buhar, basınç ve zamanın bir kombinasyonu ile çalışırlar. Otoklavlar, mikroorganizmaları ve sporları öldürmek için yüksek sıcaklık ve basınçta çalışır.
Belirli biyolojik atıkları dekontamine etmek ve ortamları, aletleri ve laboratuvar gereçlerini sterilize etmek için kullanılırlar. Bakteri, virüs ve diğer biyolojik materyalleri içerebilecek yasal düzenlemelere tabi tıbbi atıkların imhasından önce otoklavlanarak inaktive edilmesi önerilir.

Otoklav Döngüleri

 • Etkili olması için otoklavın en az 15 psi basınç altında doymuş buhar kullanarak en az 30 dakika boyunca 121°C sıcaklığa ulaşması ve bu sıcaklığı koruması gerekir. Yükün yapısına ve hacmine bağlı olarak artan çevrim süresi gerekli olabilir.
 • Egzoz oranı, yükün doğasına bağlı olacaktır. Kuru malzeme hızlı bir egzoz döngüsünde işlenebilirken, sıvılar ve biyolojik atıklar, aşırı ısıtılmış sıvıların kaynamasını önlemek için yavaş egzoz gerektirir.

Malzeme  

Şunlar için önerilir:

Sıvı Döngüsü

 

(Yavaş Egzoz)

Havalandırmalı kapaklı cam kaplarla kullanın; sadece 2/3 dolu

• Sıvı ortam

•Yanmaz sıvılar

• Sulu çözümler

• Sıvı biyolojik atık

Katılar veya Kuru çevrim

 

(Hızlı Egzoz)

 • Züccaciye: boş ve ters çevrilmiş sıkı veya geçirimsiz kapaklar yok
 • Sarılmamış veya gözenekli sargı içinde kuru sert maddeler
 • Gözenekli parçalara sahip metal ürünler
 • Diğer gözenekli malzemeler

Sarılmış Ürünler veya Ön vakum döngüsü

 

(Temiz: Hızlı Egzoz

Kirli: Yavaş Egzoz)

 • Dik olarak sterilize edilmesi gereken ve/veya havayı tutabilen cam eşyalar
 • Havayı tutabilen sarılı kuru maddeler
 • Pipet ucu kutuları
 • Sivri uçlu dekontaminasyon (toplama kaplarında)
 • Otoklav torbalarında biyolojik tehlike atık dekontaminasyonu; ıslak veya kuru olabilir

Uyumlu/Uyumsuz Malzemeler

OTOKLAVLA UYUMLU

             MALZEMELER                                              

 

OTOKLAVLA UYUMSUZ

MALZEMELER

 

 • Doku Kültürü Şişeleri
 • Cerrahi Aletler
 • Züccaciye
 • Pipet uçları
 • Medya Çözümleri
 • Hayvan yemi ve yatak takımı
 • Atık
 • Polipropilen (İkincil kaplar)
 • Paslanmaz çelik
 • Eldivenler
 • Asitler, bazlar ve organik çözücü
 • Klorürler, sülfatlar
 • deniz suyu
 • Klor, hipoklorit, ağartıcı
 • Paslanmaz çelik
 • Polistiren (PS)
 • polietilen(PE)
 • Düşük yoğunluklu (LDPE) ve Yüksek yoğunluklu polietilen(HDPE)
 • Poliüretan

Asla otoklavlamayın:

· Yanıcı, reaktif, aşındırıcı, toksik veya radyoaktif maddeler

· Ev tipi çamaşır suyu

· Kapalı bir kapta herhangi bir sıvı.

· Otoklavın iç yüzeylerine temas edecek şekilde bulunan herhangi bir malzeme.

· Parafine gömülü doku.

 

Bardak

 • Yalnızca Pyrex® veya Tip I borosilikat cam otoklavlanabilir. Sıvıları Pyrex® kaplarında otoklavlarken 2/3’ten fazla doldurmayın ve kabı kapatmayın.

Plastik

 • Polipropilen, otoklav sıcaklıklarına dayanabilen ucuz bir reçinedir. Polipropilen kaplar genellikle otoklavlanmış malzemeleri tutmak için ikincil kaplar olarak kullanılır. Polikarbonat ayrıca yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Polistiren (PS), polivinil klorür (PVC), naylon, akrilik, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) laboratuvar gereçleri ve poliüretan boru olmayan her türlü şartlar altında otoklavlanabilir.

Eldivenler

 • Eldivenler otoklavlanabilir biyolojik tehlike torbasının içine yerleştirilmeli ve buhar ayarına maruz bırakılmalıdır. Eldivenler hafifçe eriyecek ancak bu şekilde otoklavlandığında yanmayacaktır.

Paslanmaz çelik

 • Çoğu metal, aşırı koşullar için tasarlanmıştır ve sterilize edilmek üzere tasarlanmıştır. Eriyebilecek veya yanabilecek plastikleri, astarları ve diğer öğeleri çıkardığınızdan emin olun.

Kağıt

 • Kağıt yanıcıdır ve doğrudan otoklavın içine yerleştirilmemelidir. Yangını önlemek için biobag ayarında atık torbasında otoklavlanmalıdır.

Medya Çözümü

 • Hiçbir sıvı bir kapta kapatılmamalı ve otoklavlanmamalıdır. Kabın 2/3’ünü doldurun ve kapakları gevşetin. Bir buhar üretim döngüsünde otoklavlanmalıdırlar.

Pipet uçları

 • Çoğu pipet ucu otoklavlanabilir Bu uçların bazıları plastik, bazıları ise yüksek yoğunluklu polietilendir . Genel olarak, pipet uçları otoklava atık olarak yalnızca onaylı biyolojik tehlike torbası içinde girmeli ve her zaman buhar üreten bir ayarda sterilize edilmelidir.

Otoklav Prosedürü

Kişisel koruyucu ekipman giyin:

 • Laboratuvar önlüğü
 • Göz koruması
 • Kapalı burun ayakkabı
 • Öğeleri, özellikle sıcak cam eşyaları çıkarmak için ısıya dayanıklı eldivenler

Paketleme ve Yükleme

 • Otoklavların parametrelerini yalnızca belirlenmiş kişilerin ayarlamasına ve/veya değiştirmesine izin verilmelidir.
 • Otoklavı kullanmadan önce, önceki kullanıcı tarafından bırakılan ve tehlike oluşturabilecek herhangi bir eşya olup olmadığını kontrol edin.
 • Otoklavı yüklemeden önce tahliye süzgecini temizleyin.
 • Öğeleri her zaman ikincil bir kaba koyun.
 • Torbaları aşırı yüklemeyin veya çok sıkı paketlemeyin. Buhar sirkülasyonu için yeterli alan bırakın. Gerekirse, buhar girişini en üst düzeye çıkarmak ve havanın sıkışmasını önlemek için kabı yan yatırın.
 • Atıkları paketlemek için yalnızca otoklavlanabilir torbalar kullanın.
 • Plastiğin erimesini önlemek için torbaların otoklavın iç duvarlarına temas etmesine izin vermeyin.
 • Kuruysa, otoklav torbalarının içeriği ile yeterli sıvının paketlendiğinden emin olun.
 • Kirli cam malzemeleri ve laboratuvar gereçlerini ikincil kaplara koyun ve bunları katı döngüsünde otoklavlayın. 2/3’ten fazla dolu kapları sıvılarla doldurmayın. Kapakları gevşetin veya havalandırmalı kapaklar kullanın.
 • Temiz cam eşya ve sarılı aletler olması durumunda, bunları sarılı mal döngüsünde otoklavlamadan önce ikincil bir kaba koyun.
 • İkincil koruma için polipropilen, polikarbonat veya paslanmaz çelikten yapılmış otoklav tepsileri kullanın. Tepsiler, içindekileri tutmak ve dökülenleri yakalamak için sağlam bir tabana ve yanlara sahip olmalıdır.
 • Malzeme için uygun çevrimi seçin.  Yanlış çevrim seçimi otoklava zarar verebilir, sıvının taşmasına veya şişelerin kırılmasına neden olabilir.
 • Döngünüzü başlatın ve otoklav kullanıcı günlüğünü doldurun. Tamamlanmış bir döngü genellikle 1 ila 1.5 saat sürer.
 • İnç kare (psi) başına minimum 20 pound basınç için hazne/ceket basınç göstergesini kontrol edin.
 • Kapıyı kapatın ve kilitleyin.
 • Her yükte sıcaklığı 250⁰F (121⁰C) kontrol edin.
 • Otoklav çalışırken kapıyı açmaya çalışmayın.

Boşaltma

 • Döngünün tamamlandığından ve hem sıcaklık hem de basıncın güvenli bir aralığa döndüğünden emin olun.
 • Sıvıları çıkarırken yukarıda açıklanan KKD ve ayrıca bir önlük ve yüz siperi giyin. Önlem olarak kapıdan uzak durun ve kapıyı 1 inçten fazla olmayacak şekilde dikkatlice açın. Bu, kalan buharı serbest bırakacak ve sıvılar ve kaplar içindeki basıncın normalleşmesine izin verecektir.
 • Otoklavlanmış yükün haznede 10 dakika beklemesine izin verin. Bu, buharın temizlenmesini ve sıkışan havanın sıcak sıvılardan kaçmasını sağlayarak operatörün riskini azaltır.
 • Boşaltmadan önce aşırı ısıtılmış sıvı kaplarını çalkalamayın veya kapaklarını çıkarmayın.
 • Sıvıları, öğelerin “sıcak” olduğunu açıkça gösteren bir alana, öğeler oda sıcaklığına soğuyuncaya kadar yerleştirin.
 • Taşımadan önce otoklavlanmış malzemelerin oda sıcaklığına soğumasını bekleyin. Aşırı ısınmış malzemeleri asla taşımayın.
 • Soğutulmuş otoklavlanmış biyolojik tehlike torbasını düzenlemeye tabi tıbbi atık kutusuna yerleştirin. Otoklavlanmış bulaşıcı sıvılar sıhhi kanalizasyona atılabilir.

Otoklav Doğrulama

Kimyasal Göstergeler

Bant Göstergeleri

Bant göstergeleri, ısıya duyarlı, kimyasal gösterge işaretlerine sahip, arkası yapışkanlı kağıt bantlardır. Şerit göstergeler, 121°C sıcaklığa maruz kaldığında renk değiştirir veya diyagonal şeritler, “steril” veya “otoklavlanmış” sözcükleri görüntüler. Bant göstergeleri tipik olarak atık yükün dışına yerleştirilir. Isıya duyarlı bant, sterilizasyon işlemi sırasında en az 121°C’lik bir sıcaklığa ulaşıldığını göstermiyorsa, yükün dekontamine olduğu kabul edilmez. Şerit göstergeleri iki ardışık yüklemede arızalanırsa, Departman Güvenlik Yöneticinizi bilgilendirin.

Şerit göstergeler, organizmaların gerçekten öldürüldüğünü kanıtlamak için tasarlanmamıştır veya amaçlanmamıştır. Otoklavda 121°C’lik bir sıcaklığa ulaşıldığını gösterirler. EHS, dekontaminasyon veya sterilizasyonun tek göstergesi olarak otoklav bandı KULLANMAMANIZI önerir.

Entegre Kimyasal İndikatör Şeritleri

Entegre kimyasal gösterge şeritleri, birkaç dakika boyunca 121ºC’lik normal otoklav çalışma sıcaklıklarına maruz kaldıktan sonra bir renk değişikliği göstererek sınırlı bir sıcaklık ve süre doğrulaması sağlar. Atık yük içerisine kimyasal renk değişim göstergeleri yerleştirilebilir. Kimyasal göstergeler iki ardışık yükte başarısız olursa, Departman Güvenlik Yöneticinizi bilgilendirin.

Biyolojik Göstergeler

Biyolojik indikatör şişeleri, minimum 20 dakika süreyle 121.1 o C doymuş buhara maruz kaldığında inaktive olan bir mikroorganizma olan B. stearothermophilus sporlarını içerir . Biyolojik atıkları işlemek için kullanılan otoklavlar, EHS tarafından üç ayda bir biyolojik bir gösterge ile değerlendirilecektir.

prosedür

 • EHS, biyolojik doğrulama testlerini laboratuvar personeli ile koordine edecektir.
 • Göstergeler, oda sıcaklığında tutulan bir kontrol ile EHS tarafından 60°C’de 24 saat inkübe edilecektir.

Sonuçlar

 • Otoklavlanmış gösterge büyüme gösteriyorsa, doğrulama başarısız olmuştur ve tekrarlanacaktır.
 • İkinci doğrulama göstergesi başarısız olursa, EHS Departman Güvenlik Yöneticisini bilgilendirecek ve otoklavda servis talep edecektir. Servis yapılana ve doğrulama testi geçene kadar otoklav kullanılmamalıdır.
 • Doğrulama testleri sonuçları, EHS personeli tarafından uygun laboratuvarlara ve Departman Güvenlik Yöneticisine e-posta ile gönderilir.
 • EHS, tüm doğrulama testlerinin belgelerini tutar.
Bizden Haberler, Sağlık

RST MEDİKAL KAZAKİSTAN HEALTH SOLUTIONS GROUP ŞİRKETİ İLE DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI İMZALADI.

 

Firmamız, kuruluş amacı ve vizyonu gereği  tıbbi cihaz sektöründe yüksek teklonojik ürünlerinin gelişimine yerli üretimle katkıda bulunmaktadır. Yurtdışından ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretilebilmesinin önünü açabilecek çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda RST Medikal, Kazakistan Health Solutions Group şirketi ile ilk distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

Kuruluşumuzdan itibaren kaliteden ödün vermeden kullanıcı dostu, çevreye duyarlı cihazları en ekonomik fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmaktayız. Firmamız hedefleri doğrultusunda kuruluşunun birinci yılında yerli üretici olarak tıbbi cihaz üretimine başlamış olup yine aynı yıl yurt içi ve yurt dışına birçok merkezi sterilizasyon ünitesi kurulumu ve tıbbi cihaz (otoklav) satışını gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilaç üretim tesisinde en çok cihaz üreten yerli üretici olarak  yurtdışına olan bağımlılığımızı ileri seviyede düşürme potansiyelinize sahibiz.

Bizden Haberler, Sağlık

VETAL SERUM RST MEDİKAL TERCİH ETTİ.

Vetal Serum ve Biyolojik Ürünler Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş yeni yatırımlarında RST MEDİKAL olarak firmamızı tercih etmiştir.
2020 yılı içerisinde yeni yatırımlarda bulunan VETAL SERUM A.Ş yatırımlarında yerli üretici olan RST MEDİKAL ürünlerini tercih etmiştir.
Firmamız tıbbi cihaz sektöründe  yeni yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesine sürekli katkı sağlamaktadır. Önceki yıllarda hastane merkezi sterilizasyon ünitelerine ürün üretimi yaparken, ülkemizde ihtiyaç duyulan, ilaç üretim tesislerinde kullanılan ürünlerin üretimini de yapmaktadır. Yurtdışından ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretilmesinin önünü açmak için gayret göstermektedir. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak anlamında üstümüze düşenden fazla çalışma gayreti sergilemeyi vatani görev olarak görmekteyiz.
Firmamız bu alanda,  yerli ilaç üretim tesisi yapacak yatırımcılara fiyat, tedarik süresi, hızlı çözüm, alternatif ürün geliştirme, hızlı servis, yedek parça tedariği gibi  avantajlar sağlamaktadır.
Vetal serum üretim tesisinde bulunan BSL-3 laboratuvarlarına uygun ;
Buharlı sterilizatörler
Hava Buhar karışımlı sterilizatörler
Pass box kabinler
VHP Dekontaminasyon kabinleri,
Duş odaları ( hava ve su )
Otomasyon sistemleri RST MEDİKAL tarafından yapılmıştır.

 

 

Bizden Haberler, Sağlık

BİOSEAL

      Biyo-muhafaza uygulamalarında, sterilizatörler bölgeler arasında ve içinde bir geçiş olarak kullanılır ve bina çevreleme sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Farklı sınıflandırmalara sahip bölgeler arasında çift ​​kapılı bir bariyer oluşturur.
    Bioseal sistemler bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engelleme, rahatsız edici kokuların yayılmasını engelleme ve tehlikeli ürünlerin sızıntısını engellemede oldukça önemli ve gereklidir. Bu nedenle BLS-3 ve BLS-4 seviyeli laboratuvarlarda kullanılması gereklidir. BSL-4 seviyeli laboratuvarlar dış ortamdan tamamen izole edilmeli ve ayrı bir binada yer almalıdır. Çalışanlar her açıdan tamamen steril olmalıdır. Bu nedenle duş tünelleri, hava-duş tünellerine ek olarak bioseal sistemler de bulunmalıdır. Bu sistemler riskli bölge ile güvenli bölge arasında mühürleme sağlar. Bioseal, sterilizatörün dört tarafına sürekli olarak kaynaklanmış çelik veya paslanmaz çelik bir plakadan oluşur. Bariyerin takıldığı sterilizatörün çerçevesinden uzanır, dayanıklı bir conta kullanılarak yapılır. Conta, bariyer flanşı ile duvar arasında uzanır ve sızdırmaz bir şekilde oturmasını sağlamak için takviye çubukları ile yerine sabitlenir. Bariyer flanşından tüm geçişler (kablolama veya tesisat için) hava sızıntılarını önlemek için tamamen kapatılmıştır.