Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu

Enfekte atıkların ( tıbbi atıkların) belli bir zaman aralığında yüksek basınçlı buhar ve sıcaklığa maruz bırakılarak, enfekte atıkların zararsız hale getirilmesi işlemi sterilizasyon olarak tanımlanır. Diğer bir tanımla nem, ısı ve basınçla mikroorganizmaların inaktive edilme işlemidir.

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan Tıbbi atıkların imha edilmesinde;  yüksek ısı ve buhar ile atıkların sterilizasyonu en etkin kullanılan yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen tıbbi atık sterilizasyon yöntemidir, atıkların yakılmasına kıyasla kullanılması kolaydır. Buna ek olarak, çalışan personel eğitimi hızlı bir şekilde verilir. Yatırım ve işletme maliyeti daha düşük olan çözümdür.

Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Tıbbi atık sterilizasyon tesislerinde sterilizasyon otoklavının yanı sıra atık parçalama mekanizmasının bulunması zorunludur. Tıbbi atık parçalama ünitesindeki tıbbi atık parçalayıcıları, sterilizasyon bölümünün sonunda veya önünde yer alır. Tıbbi atık parçalama ünitesinin sterilizasyon ünitesinden önce kullanılması durumunda, işlem sonunda bu ünite de sterilizasyon işlemine tabi tutulur.

Neden sterilizasyon ?

 • Kullanım kolaylığı
 • Operatörlerin hızlı eğitimi
 • Tam otomatik prosesler
 • Düşük maliyetli sistemler
 • Güvenli
 • Tüm ekipmanlar güvenli
 • Atık parçalama ve sterilizasyon işlemleri  için kapalı sistem bir sistem kapaklı sistem
 • İşlemler arasında atık ile temas yok
 • Ekonomik
 • İnşası ve montajı kolay
 • İmha maliyetleri düşük
 • İşletme maliyetleri düşük
 • Yatırım geri dönüşüm (amortisman) kısa
 • Çevre ile dost
 • Tehlikeli emisyonlar yok
 • Proseslerde Kimyasal madde kullanılmıyor
 • Radyasyon yok

Tıbbi atıkların sterilizasyonunda fiziksel, kimyasal veya parçalama gibi mekanik yöntemler yanında;

 •  mikrodalga,
 •  kızgın buhar ve
 •  ışınlama (radyasyon) gibi yöntemler de kullanılır.