Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu

Enfekte atıkların ( tıbbi atıkların) belli bir zaman aralığında yüksek basınçlı buhar ve sıcaklığa maruz bırakılarak, enfekte atıkların zararsız hale getirilmesi işlemi sterilizasyon olarak tanımlanır. Diğer bir tanımla nem, ısı ve basınçla mikroorganizmaların inaktive edilme işlemidir.

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan Tıbbi atıkların bertaraf edilmesinde;  yüksek ısı ve buhar ile atıkların sterilizasyonu en etkin kullanılan yöntemdir. Uluslararsı Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen tıbbi atık sterilizasyon yöntemi, atıkların yakılmasına kıyasla kullanılması kolay, çalışan personelin eğitiminin hızlı ve yatırım ile işletme maliyeti çok daha düşük olan çözümdür.

Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Tıbbi atık sterilizasyon tesislerinde sterilizasyon otoklavının yanı sıra atık parçalama mekanizmasının bulunması zorunludur. Tıbbi atık parçalama ünitesindeki tıbbi atık parçalayıcıları sterilizasyon bölümünün sonunda veya önünde yer alır. Tıbbi atık parçalama ünitesinin sterilizasyon ünitesinden önce kullanılması durumunda, işlem sonunda bu ünite de sterilizasyon işlemine tabi tutulur.

Neden sterilizasyon ?
Kullanım kolaylığı

 • Operatörlerin hızlı eğitimi
 • tam otomatik prosesler
 • düşük maliyetli sistemler
  Güvenli
 • Tüm ekipmanlar güvenli
 • Atık parçalama ve sterilizasyon işlemleri kapaklı sistem
 • işlemler arasında atık ile temas yok
  Ekonomik
 • İnşası ve montajı kolay
 • Bertaraf maliyetleri düşük
 • İşletme maliyetleri düşük
 • Yatırım geri dönüşüm (amortisman) kısa
  Çevre ile dost
 • Tehlikeli emisyonlar yok
 • Proseslerde Kimyasal madde kullanılmıyor
 • Radyasyon yok
 • Temiz ve Çevre dost Teknoloji
  Avantajları:
 • Kullanım Kolaylığı
 • Operatörlerin hızlı eğitimi
 •  Tam otomatik prosesler
 •  Düşük maliyetli sistemler güvenli
 •  Tüm ekipmanlar güvenli
 •  Atık parçalama ve sterilizasyon işlemleri kapalı sistem
 •  İşlemler arasında atık ile temas yok
 •  Ekonomik
 • İnşası ve montajı kolay
 •  Bertaraf maliyetleri düşük
 •  İşletme maliyetleri düşük
 • Yatırımın geri dönüşümü (amortisman) kısa
 •  Çevre ile dost
 • Tehlikeli emisyonlar yok
 • Proseslerde kimyasal madde kullanılmıyor
 •  Radyasyon yok
 •  Temiz ve çevreyle dost teknoloji

Tıbbi atıkların sterilizasyonunda ;

 •  fiziksel,
 •  kimyasal,
 •  parçalama gibi mekanik yöntemler yanında
 •  mikrodalga,
 •  kızgın buhar ve
 •  ışınlama (radyasyon) gibi yöntemler kullanılır.