Tag: autoclave

Bizden Haberler

Autocalve

Autoclave

Autoclave türkçe adıyla otoklav kelimesiyle denk gelmektedir.  Autoclave kelimesinin tanıtımı yapmak bu kısımda doğru olmayacaktır, ama yoğun yurtdışı talepleri doğrultusunda türkçe sayfamızda autoclave (otoklav) kelimesinin açıklamasını yapma mecburiyeti doğmuştur.

Autocalve Türkçe anlamıyla ?

Bir otoklav ile ilgili olarak yüksek sıcaklık ve basıncı gerektiren endüstriyel ve bilimsel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir makinedir. Otoklavlar tıbbi uygulamalarda sterilizasyon gerçekleştirmek için, kimya endüstrisinde kaplamaları kürlemek , kauçuğu vulkanize etmek ve hidrotermal sentez için kullanılır . Endüstriyel otoklavlar özellikle kompozit üretiminde kullanılmaktadır.

Otoklav Kullanımı

Otoklavlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon için fiziksel bir yöntem sağlar. Buhar, basınç ve zamanın bir kombinasyonu ile çalışırlar. Otoklavlar, mikroorganizmaları ve sporları öldürmek için yüksek sıcaklık ve basınçta çalışır.
Belirli biyolojik atıkları dekontamine etmek ve ortamları, aletleri ve laboratuvar gereçlerini sterilize etmek için kullanılırlar. Bakteri, virüs ve diğer biyolojik materyalleri içerebilecek yasal düzenlemelere tabi tıbbi atıkların imhasından önce otoklavlanarak inaktive edilmesi önerilir.

Otoklav Döngüleri

 • Etkili olması için otoklavın en az 15 psi basınç altında doymuş buhar kullanarak en az 30 dakika boyunca 121°C sıcaklığa ulaşması ve bu sıcaklığı koruması gerekir. Yükün yapısına ve hacmine bağlı olarak artan çevrim süresi gerekli olabilir.
 • Egzoz oranı, yükün doğasına bağlı olacaktır. Kuru malzeme hızlı bir egzoz döngüsünde işlenebilirken, sıvılar ve biyolojik atıklar, aşırı ısıtılmış sıvıların kaynamasını önlemek için yavaş egzoz gerektirir.

Malzeme  

Şunlar için önerilir:

Sıvı Döngüsü

 

(Yavaş Egzoz)

Havalandırmalı kapaklı cam kaplarla kullanın; sadece 2/3 dolu

• Sıvı ortam

•Yanmaz sıvılar

• Sulu çözümler

• Sıvı biyolojik atık

Katılar veya Kuru çevrim

 

(Hızlı Egzoz)

 • Züccaciye: boş ve ters çevrilmiş sıkı veya geçirimsiz kapaklar yok
 • Sarılmamış veya gözenekli sargı içinde kuru sert maddeler
 • Gözenekli parçalara sahip metal ürünler
 • Diğer gözenekli malzemeler

Sarılmış Ürünler veya Ön vakum döngüsü

 

(Temiz: Hızlı Egzoz

Kirli: Yavaş Egzoz)

 • Dik olarak sterilize edilmesi gereken ve/veya havayı tutabilen cam eşyalar
 • Havayı tutabilen sarılı kuru maddeler
 • Pipet ucu kutuları
 • Sivri uçlu dekontaminasyon (toplama kaplarında)
 • Otoklav torbalarında biyolojik tehlike atık dekontaminasyonu; ıslak veya kuru olabilir

Uyumlu/Uyumsuz Malzemeler

OTOKLAVLA UYUMLU

             MALZEMELER                                              

 

OTOKLAVLA UYUMSUZ

MALZEMELER

 

 • Doku Kültürü Şişeleri
 • Cerrahi Aletler
 • Züccaciye
 • Pipet uçları
 • Medya Çözümleri
 • Hayvan yemi ve yatak takımı
 • Atık
 • Polipropilen (İkincil kaplar)
 • Paslanmaz çelik
 • Eldivenler
 • Asitler, bazlar ve organik çözücü
 • Klorürler, sülfatlar
 • deniz suyu
 • Klor, hipoklorit, ağartıcı
 • Paslanmaz çelik
 • Polistiren (PS)
 • polietilen(PE)
 • Düşük yoğunluklu (LDPE) ve Yüksek yoğunluklu polietilen(HDPE)
 • Poliüretan

Asla otoklavlamayın:

· Yanıcı, reaktif, aşındırıcı, toksik veya radyoaktif maddeler

· Ev tipi çamaşır suyu

· Kapalı bir kapta herhangi bir sıvı.

· Otoklavın iç yüzeylerine temas edecek şekilde bulunan herhangi bir malzeme.

· Parafine gömülü doku.

 

Bardak

 • Yalnızca Pyrex® veya Tip I borosilikat cam otoklavlanabilir. Sıvıları Pyrex® kaplarında otoklavlarken 2/3’ten fazla doldurmayın ve kabı kapatmayın.

Plastik

 • Polipropilen, otoklav sıcaklıklarına dayanabilen ucuz bir reçinedir. Polipropilen kaplar genellikle otoklavlanmış malzemeleri tutmak için ikincil kaplar olarak kullanılır. Polikarbonat ayrıca yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Polistiren (PS), polivinil klorür (PVC), naylon, akrilik, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) laboratuvar gereçleri ve poliüretan boru olmayan her türlü şartlar altında otoklavlanabilir.

Eldivenler

 • Eldivenler otoklavlanabilir biyolojik tehlike torbasının içine yerleştirilmeli ve buhar ayarına maruz bırakılmalıdır. Eldivenler hafifçe eriyecek ancak bu şekilde otoklavlandığında yanmayacaktır.

Paslanmaz çelik

 • Çoğu metal, aşırı koşullar için tasarlanmıştır ve sterilize edilmek üzere tasarlanmıştır. Eriyebilecek veya yanabilecek plastikleri, astarları ve diğer öğeleri çıkardığınızdan emin olun.

Kağıt

 • Kağıt yanıcıdır ve doğrudan otoklavın içine yerleştirilmemelidir. Yangını önlemek için biobag ayarında atık torbasında otoklavlanmalıdır.

Medya Çözümü

 • Hiçbir sıvı bir kapta kapatılmamalı ve otoklavlanmamalıdır. Kabın 2/3’ünü doldurun ve kapakları gevşetin. Bir buhar üretim döngüsünde otoklavlanmalıdırlar.

Pipet uçları

 • Çoğu pipet ucu otoklavlanabilir Bu uçların bazıları plastik, bazıları ise yüksek yoğunluklu polietilendir . Genel olarak, pipet uçları otoklava atık olarak yalnızca onaylı biyolojik tehlike torbası içinde girmeli ve her zaman buhar üreten bir ayarda sterilize edilmelidir.

Otoklav Prosedürü

Kişisel koruyucu ekipman giyin:

 • Laboratuvar önlüğü
 • Göz koruması
 • Kapalı burun ayakkabı
 • Öğeleri, özellikle sıcak cam eşyaları çıkarmak için ısıya dayanıklı eldivenler

Paketleme ve Yükleme

 • Otoklavların parametrelerini yalnızca belirlenmiş kişilerin ayarlamasına ve/veya değiştirmesine izin verilmelidir.
 • Otoklavı kullanmadan önce, önceki kullanıcı tarafından bırakılan ve tehlike oluşturabilecek herhangi bir eşya olup olmadığını kontrol edin.
 • Otoklavı yüklemeden önce tahliye süzgecini temizleyin.
 • Öğeleri her zaman ikincil bir kaba koyun.
 • Torbaları aşırı yüklemeyin veya çok sıkı paketlemeyin. Buhar sirkülasyonu için yeterli alan bırakın. Gerekirse, buhar girişini en üst düzeye çıkarmak ve havanın sıkışmasını önlemek için kabı yan yatırın.
 • Atıkları paketlemek için yalnızca otoklavlanabilir torbalar kullanın.
 • Plastiğin erimesini önlemek için torbaların otoklavın iç duvarlarına temas etmesine izin vermeyin.
 • Kuruysa, otoklav torbalarının içeriği ile yeterli sıvının paketlendiğinden emin olun.
 • Kirli cam malzemeleri ve laboratuvar gereçlerini ikincil kaplara koyun ve bunları katı döngüsünde otoklavlayın. 2/3’ten fazla dolu kapları sıvılarla doldurmayın. Kapakları gevşetin veya havalandırmalı kapaklar kullanın.
 • Temiz cam eşya ve sarılı aletler olması durumunda, bunları sarılı mal döngüsünde otoklavlamadan önce ikincil bir kaba koyun.
 • İkincil koruma için polipropilen, polikarbonat veya paslanmaz çelikten yapılmış otoklav tepsileri kullanın. Tepsiler, içindekileri tutmak ve dökülenleri yakalamak için sağlam bir tabana ve yanlara sahip olmalıdır.
 • Malzeme için uygun çevrimi seçin.  Yanlış çevrim seçimi otoklava zarar verebilir, sıvının taşmasına veya şişelerin kırılmasına neden olabilir.
 • Döngünüzü başlatın ve otoklav kullanıcı günlüğünü doldurun. Tamamlanmış bir döngü genellikle 1 ila 1.5 saat sürer.
 • İnç kare (psi) başına minimum 20 pound basınç için hazne/ceket basınç göstergesini kontrol edin.
 • Kapıyı kapatın ve kilitleyin.
 • Her yükte sıcaklığı 250⁰F (121⁰C) kontrol edin.
 • Otoklav çalışırken kapıyı açmaya çalışmayın.

Boşaltma

 • Döngünün tamamlandığından ve hem sıcaklık hem de basıncın güvenli bir aralığa döndüğünden emin olun.
 • Sıvıları çıkarırken yukarıda açıklanan KKD ve ayrıca bir önlük ve yüz siperi giyin. Önlem olarak kapıdan uzak durun ve kapıyı 1 inçten fazla olmayacak şekilde dikkatlice açın. Bu, kalan buharı serbest bırakacak ve sıvılar ve kaplar içindeki basıncın normalleşmesine izin verecektir.
 • Otoklavlanmış yükün haznede 10 dakika beklemesine izin verin. Bu, buharın temizlenmesini ve sıkışan havanın sıcak sıvılardan kaçmasını sağlayarak operatörün riskini azaltır.
 • Boşaltmadan önce aşırı ısıtılmış sıvı kaplarını çalkalamayın veya kapaklarını çıkarmayın.
 • Sıvıları, öğelerin “sıcak” olduğunu açıkça gösteren bir alana, öğeler oda sıcaklığına soğuyuncaya kadar yerleştirin.
 • Taşımadan önce otoklavlanmış malzemelerin oda sıcaklığına soğumasını bekleyin. Aşırı ısınmış malzemeleri asla taşımayın.
 • Soğutulmuş otoklavlanmış biyolojik tehlike torbasını düzenlemeye tabi tıbbi atık kutusuna yerleştirin. Otoklavlanmış bulaşıcı sıvılar sıhhi kanalizasyona atılabilir.

Otoklav Doğrulama

Kimyasal Göstergeler

Bant Göstergeleri

Bant göstergeleri, ısıya duyarlı, kimyasal gösterge işaretlerine sahip, arkası yapışkanlı kağıt bantlardır. Şerit göstergeler, 121°C sıcaklığa maruz kaldığında renk değiştirir veya diyagonal şeritler, “steril” veya “otoklavlanmış” sözcükleri görüntüler. Bant göstergeleri tipik olarak atık yükün dışına yerleştirilir. Isıya duyarlı bant, sterilizasyon işlemi sırasında en az 121°C’lik bir sıcaklığa ulaşıldığını göstermiyorsa, yükün dekontamine olduğu kabul edilmez. Şerit göstergeleri iki ardışık yüklemede arızalanırsa, Departman Güvenlik Yöneticinizi bilgilendirin.

Şerit göstergeler, organizmaların gerçekten öldürüldüğünü kanıtlamak için tasarlanmamıştır veya amaçlanmamıştır. Otoklavda 121°C’lik bir sıcaklığa ulaşıldığını gösterirler. EHS, dekontaminasyon veya sterilizasyonun tek göstergesi olarak otoklav bandı KULLANMAMANIZI önerir.

Entegre Kimyasal İndikatör Şeritleri

Entegre kimyasal gösterge şeritleri, birkaç dakika boyunca 121ºC’lik normal otoklav çalışma sıcaklıklarına maruz kaldıktan sonra bir renk değişikliği göstererek sınırlı bir sıcaklık ve süre doğrulaması sağlar. Atık yük içerisine kimyasal renk değişim göstergeleri yerleştirilebilir. Kimyasal göstergeler iki ardışık yükte başarısız olursa, Departman Güvenlik Yöneticinizi bilgilendirin.

Biyolojik Göstergeler

Biyolojik indikatör şişeleri, minimum 20 dakika süreyle 121.1 o C doymuş buhara maruz kaldığında inaktive olan bir mikroorganizma olan B. stearothermophilus sporlarını içerir . Biyolojik atıkları işlemek için kullanılan otoklavlar, EHS tarafından üç ayda bir biyolojik bir gösterge ile değerlendirilecektir.

prosedür

 • EHS, biyolojik doğrulama testlerini laboratuvar personeli ile koordine edecektir.
 • Göstergeler, oda sıcaklığında tutulan bir kontrol ile EHS tarafından 60°C’de 24 saat inkübe edilecektir.

Sonuçlar

 • Otoklavlanmış gösterge büyüme gösteriyorsa, doğrulama başarısız olmuştur ve tekrarlanacaktır.
 • İkinci doğrulama göstergesi başarısız olursa, EHS Departman Güvenlik Yöneticisini bilgilendirecek ve otoklavda servis talep edecektir. Servis yapılana ve doğrulama testi geçene kadar otoklav kullanılmamalıdır.
 • Doğrulama testleri sonuçları, EHS personeli tarafından uygun laboratuvarlara ve Departman Güvenlik Yöneticisine e-posta ile gönderilir.
 • EHS, tüm doğrulama testlerinin belgelerini tutar.
Bizden Haberler

Otoklav Cihazı Nedir?

OTOKLAV

Otoklav ; mikropları yok etmek amacıyla laboratuvarda ve ameliyathanelerde kullanılır. Aynı zamanda mikropları yok ettiği için meyve ve sebze konservesi yapımında da yaygın bir şekilde dünya genelinde kullanılmaktadır. Otoklav buhar sterilizasyonunda kullanılır. Buhar sterilizasyonu, her laboratuvarda gerçekleştirilen önemli bir işlemdir. Bu makalede, buhar sterilizasyonunun tarihini, bir sterilizatörün nasıl çalıştığını ve sterilizatör tasarımında ortaya çıkan eğilimleri anlatacağız.

Buhar Sterilizasyonuna Giriş

Terminoloji

Buhar sterilizatör ve otoklav eş anlamlıdır ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bununla birlikte otoklav genellikle laboratuvar ortamlarında kullanılırken, sterilizatör daha çok  hastanelerde veya farmasötik ortamlarda duyulur.

Otoklavlar, kontamine bir yükte bulunabilecek mikrobiyal yaşamı öldürmek için buhar ısısı kullanır .  Otoklav içinde bulunan bir yük , tam bir sterilizasyon döngüsünden geçtikten sonra steril kabul edilir . Bir yük steril olduğunda laboratuvar, hastane ameliyathanesi, gıda üretim tesisi gibi steril ürünün önemli olduğu ortamlarda kontaminasyon riski olmadan bu alanlara alınabilir. Farklı türdeki ürünler, farklı sürelerde ve farklı sıcaklıklarda sterilize edilmelidir. Bazı otoklavlar vakum fonksiyonları, özel döngüler ve entegre elektrikli kazanlar gibi ek özellikler içerir.

Otoklav Tarihçesi

Otoklav, basınçlı su buharı ile doymuş bir ortamda 121 santigrat derece sıcaklıkta 25-40 dakikada sterilizasyon yapar. 1879’da Charles Chamberland tarafından icat edilmiştir. Otoklav ismi Yunanca’da  auto – yani kendi kendine ve Latince’de  clavis (anahtar) kelimelerinden türetilmiştir ve “kendinden kilitli cihaz ” anlamına gelmektedir. Charles Chamberland otoklavı icat etti, ancak hastalığı önlemek için kapalı bir alanda buhar kullanma kavramı 1679’dan beri  varlığını sürdürüyor.

Sterilizasyon ilkeleri ve yöntemleri son 150 yıldır büyük ölçüde değişmeden kalmıştır. 1879’dan beri otoklav teknolojisindeki büyük gelişmelerin çoğu , sterilizasyon sürecindeki değişikliklerden ziyade , sterilizasyon süreci izleme, otoklav güvenliği ve sterilizasyon döngüsü oluşturma etrafında dönmüştür .

Neden Buhar?

Bir hücreyi ısı ile öldürmek için, hücre duvarındaki proteinlerin parçalanıp pıhtılaşacağı bir dereceye kadar yükseltilmesi gerekir. Buharın ısı transferinde oldukça etkili bir yöntem olması nedeniyle, sterilizasyonda en etkili yöntem olarak tanımlanır. Öte yandan hava, buharlaşma ısısı olarak bilinen bir kavram nedeniyle ısı / enerji aktarımı için çok verimsiz bir yoldur .

Bir litre suyu kaynama noktasına (100˚C) getirmek için 80 kilokalori (kcal) ısı enerjisi gerekir. Bir litre suyu buhara dönüştürmek için 540 kcal gerekir, bu da 100˚C’deki buharın 100˚C’deki sudan yedi kat daha fazla enerji içerdiği anlamına gelir.

Bu enerji, mikroorganizmaları yok etmede buharı çok daha verimli hale getirir. Buhar, daha soğuk bir nesneyle karşılaştığında yoğunlaşarak suya dönüşür. Daha sonra suyu kaynatmak için kullanılan tüm enerjiyi doğrudan suya aktarır. Bu işlem, hücreleri benzer sıcaklıklarda havadan çok daha verimli bir şekilde ısıtır. Bu nedenle kısırlığa ulaşmak için buhar kullanıyoruz.

Otoklav  Sterilizasyon Nedir?

Çoğu insan, steril ürünlerin mikroorganizma içermediğini düşünerek tıbbi, gıda üretimi, araştırma veya diğer ortamlarda kullanımının güvenli olduğunu düşünür. Mikroorganizma varlığının olabildiğince minimum seviyede olması gereken bu ortamlarda sterilizasyon etkinliği oldukça önemlidir.

Tam olarak, sabit bir sıcaklıkta zamanla kaç mikroorganizmanın hayatta kalacağı, olasılıklı bir logaritmik eğri olarak ifade edilir – bu, sıfıra yaklaşan ancak asla sıfıra ulaşmayan bir fonksiyondur. (bkz. Şekil 1).

otoklav grafik

otoklav grafik

 Şekil 1: Mikroorganizma yaşam eğrisi

Eğri sıfıra yaklaştıkça, mevcut olan son mikroorganizmanın hayatta kalma olasılığı azalır. Grafikteki bu bölgeye Sterilite Güvence Düzeyi (SAL) adı verilir ve sterilizasyon için seçilmesi gereken aralık burasıdır. Sterilizasyon, bu SAL değeri ile karakterize edilen istatistiksel bir olaydır. SAL için genel standart 6-10 aralığıdır. Sterilizasyonun ne kadar süreceği, ayarlanan sıcaklığa ve istenen SAL seviyesine bağlıdır; daha yüksek sıcaklıklar sterilizasyona daha hızlı ulaşacaktır.

Otoklav Nasıl Çalışır?

Genel İşlem

İster küçük bir masaüstü ünite ister oda büyüklüğünde toplu bir ünite olsun,  düdüklü tencere ile benzer şekilde çalışır – yani, kapalı bir oda oluşturmak için kapı kilitlenir ve bu odadaki tüm hava buhar ile değiştirilir. Daha sonra, istenen süre boyunca istenen sterilizasyona miktarına gelebilmesi için buhara basınç uygulanır. Döngü tamamlandığında buhar cihaz tarafından çekilir ve ürünler çıkarılabilir.

Bir sterilizasyon döngüsünün çeşitli aşamalarının daha ayrıntılı açıklaması için aşağıda gösterilen resmi (Şekil 2) inceleyiniz:

1. Boşaltma Aşaması: Bu aşamada basınç ve sıcaklık artarken eş zamanlı olarak buhar ortama verilir ve hava dışarı çıkar.

2. Maruz Kalma (Sterilizasyon) Aşaması:  Bu aşamada, otoklavın kontrol sistemi egzoz valfini kapatır ve  iç sıcaklık ile basıncın istenen ayar noktasına yükselmesine neden olacak şekilde programlanır. Program daha sonra istenen zamana ulaşılana kadar istenen sıcaklığı (bekleme) korur.

3. Egzoz Fazı:  Basınç, odadan bir egzoz valfi aracılığıyla serbest bırakılır ve (içerikler nispeten sıcak kalsa da) iç kısım ortam basıncına geri döndürülür.

Şekil 2: Sterilizasyon aşamaları

Otoklavın Kritik Bileşenleri

buhar sterilizasyonlu otoklav

buhar sterilizasyonlu otoklav

Şekil 3: Tipik laboratuvar otoklavının bileşenleri

1. Kasa

Kasa, otoklavın ana gövdesidir. Bir iç bölme ve bir dış kılıftan oluşur. Laboratuvar ve hastane otoklavları, sterilizasyon döngüsünü tamamlamak için geçen süreyi  ve hazne içindeki yoğunlaşmayı azaltan “ceketli” odalarla inşa edilir. Tam bir ceket ile tasarlanan ve imal edilen bir kasa, aşağıdaki nedenlerden ötürü kısmi ceket veya örtülmüş ceketten daha avantajlıdır.

Tam bir ceket, hazne içindeki sıcaklığın daha homojen şekilde dağılmasını sağlar:

 • Islak paket olasılığını azaltır.
 • Islak buharı en aza indirmeye yardımcı olur.

Islak paket ve buhar mikroorganizmaların üremesi için elverişli bir ortam oluşturduğu için sterilizasyonda istenmez.

Laboratuvar ve hastane otoklav kasalarının boyutları 100L ila 3.000L arasında değişebilir ve 316L paslanmaz çelikten yapılır. İç bölmeler ya 316L  paslanmaz çelik ya da nikel kaplamadır ve dış kılıflar 316L, 304L paslanmaz çelik veya karbon çeliğinden yapılmıştır.

2. Kontrol Sistemi

Tüm modern otoklavlar, mikrodalga veya fırınla benzer kontrol edici bir arayüze sahiptir. Bununla birlikte, otoklav kontrol sistemleri, ev aletlerinden biraz daha karmaşık olma eğilimindedir. Sterilizasyon döngüsü, valfleri ve diğer bileşenleri belirli bir sırayla açıp kapatan önceden programlanmış bir yazılım programına sahiptir. Bu nedenle tüm otoklavlar bir mikroişlemcili, düğme ile kontrol veya dokunmatik ekranlı kontrol sistemine sahiptir.

3. Termostatik Tuzak

Tüm otoklavlar, hava ve suyun (yoğuşma) odadan çıkmasını sağlamak için tasarlanmış bir cihazdır. Termostatik tuzak veya buhar kapanı içerir. Bir buhar dağıtım sistemi / buhar otoklavı, çeşitli tuzaklarla sahip olsa da hepsi aynı temel işlevi yerine getirir: Kuru buharın geçişi sırasında yoğuşmayı engellemek için kullanılır. Çoğu zaman buhar kapanları, belirli bir ayar noktası ısındığında kapanan sıcaklığa duyarlı valflerdir. Termostatik tuzaklar, iyi tasarlanmış herhangi bir otoklavın kritik bir bileşenidir .

4. Emniyet Valfi

Tüm otoklavlar yüksek basınç altında çalışır  ve bu nedenle sağlam bir yapı ile üretilmeli ve kullanıcılar için tehlike oluşturmamalarını sağlamak için bir dizi güvenlik özelliği ve cihazıyla donatılmalıdır. Tüm elektronik kontrollerin arızalanması durumunda basınçlı kap için arızaya karşı emniyetli son cihaz emniyet valfidir. Emniyet valfinin, sterilizatör ve / veya valf üreticisinin yanı sıra yerel denetim ve sigorta acentelerinin tavsiyelerine göre uygun çalışma durumunda olduğunun incelenmesi, test edilmesi ve doğrulanması zorunludur.

5. Atık Su Soğutma Mekanizması

Çoğu otoklav, atık suyu (hava, buhar ve yoğuşma) drenaj borularına girmeden önce soğutmak için bir sistemle donatılmıştır. Birçok belediye ve bina, 140˚F’nin üzerindeki atık suyun yer giderine girmesine izin vermemektedir. Tesisin drenaj borularına zarar vermemek için, suyun aşağıya gönderilmesinden önce buharın soğutulması gerekir. Bu buharı soğutmanın en basit yöntemi, onu ilave soğuk musluk suyu ile karıştırmaktır. Ancak bunun için çok fazla miktarda su gereklidir. Bazı otoklavlar , su tüketimini azaltmak, hatta ortadan kaldırmak için tasarlanmış sistemlerle donatılmıştır .

6. Vakum Sistemi (varsa)

Doğru sterilizasyonu sağlamak için, otoklav haznesindeki tüm havanın buharla değiştirilmesi çok önemlidir. Bazı yaygın olarak sterilize edilen ürünler – özellikle hayvan yatakları veya bezler gibi gözenekli malzemeler veya küçük açıklıkları olan şişeler veya çantalarda bulunan kaplar – hava tutma eğilimindedir. Döngü sırasında bir hava varsa,  mikroorganizmalar hayatta kalacak ve ürünler steril olmayacaktır. Bu nedenle birçok sterilizatörde bir vakum sistemi bulunur. Bu, kullanıcının bir döngüden önce haznede bir vakum kullanarak (ön vakum olarak bilinir) havayı çıkarmasını sağlamakla kalmaz, hazne içindeki yükün kurumasını da sağlar. Buna ek olarak, sterilizasyon sonrası  buhar kalma ihtimaline karşı döngü sonrasına vakum eklenebilir (vakum sonrası olarak bilinir).

7. Buhar Jeneratörü (varsa)

Bir otoklav için en yaygın buhar kaynağı merkezi bir kazandır. Kazan otoklav için yetersizse,  elektrikli buhar jeneratörü kullanmaya başvurulmalıdır. Elektrikli buhar jeneratörü  otoklav haznesinin altına yerleştirilir. Suyu ısıtmak ve buhar üretmek için elektrikli ısıtma elemanlarını kullanır.

RST Medikal olarak otoklav servisi,  üretimi firmamız tarafından yapılmaktadır.