STERİLİZASYON TERMİNOLOJİSİ

Söz konusu sterilizasyon olduğunda birçok terim kullanılmakta ve karıştırılmaktadır. Bu noktada aşağıdaki tanımların daha açıklayıcı olacağını düşünmekteyiz.

Sterilizasyon: Ortamdaki tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve formdaki halinin yok edilmesidir.

Antisepsi: Canlı doku üzerinde bulunan, hastalığa neden olabilecek mikroorganizmaların öldürülmesidir.

Antiseptik: Antisepsi işleminde kullanılan kimyasallardır.

Dezenfeksiyon: Canlı ortamdaki mikroorganizmaları hastalığa neden olmayacak kadar azaltmaktadır.

Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasallardır.

Germisid: Hem canlı hem cansız dokuya uygulanabilen kimyasallardır.

DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

Yüksek düzey, orta düzey ve düşük düzey olmak üzere 3’e ayrılır.

 

Yüksek düzey: Bazı mikroorganizmaların spor formlarını da içeren, genel kapsamlı bir dezenfeksiyon yöntemidir.

Orta düşey: Bakteri, mikrobakteri, virusler ve mantarlar üzerinde etkilidir.

Düşük düzey: Zayıf virusler, mantarlar ve vegetatif bakteriler üzerinde etkilidir.

 

DEZENFEKSİYON TÜRLERİ KULLANIM ŞEKLİ MİKROBİSİDAL ETKİNLİK
YÜKSEK DÜZEY KİMYASAL STERİLAN SPORİSİDAL
ORTA DÜZEY GENEL AMAÇLI DEZENFEKTANLAR TÜBERKÜLOSİDAL
DÜŞÜK DÜZEY FUNGİSİDAL